Amri Kuu ya Yesu

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Amri ambayo, ikizingatiwa, itamfanya mtu asiwe mbali na Ufalme wa Mungu.

 • Na Imam Mufti
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 21 May 2023
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 3,174 (wastani wa kila siku: 3)
 • Ukadiriaji: 3.1 kati ya 5
 • Imekadiriwa na: 33
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Jesus__Greatest_Commandment_001.jpgMtu huyo alikuwa mwalimu. Alifundisha Sheria ya Musa. Alivutiwa kuona Yesu akijibu maswali ya wanafiki na wazushi kwa hekima:

“Mmoja wa walimu wa sheria akaja akawasikia wakijadiliana. Alipoona kwamba Yesu alikuwa amewajibu vizuri, akamuuliza, ‘Kati ya amri zote, ni ipi iliyo kuu zaidi?’”

Aliona kwamba hiyo ilikuwa fursa yake kumuuliza Yesu, Mwalimu Mkuu, ni amri gani iliyo kuu zaidi, na ni kwa jinsi gani ni amri iliyo kuu zaidi, anawezaje kuokolewa, kuingia katika uzima na Ufalme wa Mungu.

Sasa, tunahitaji kuacha mapendeleo yetu yote, kila kitu ambacho tumefundishwa katika shule za Jumapili (kanisani), na mafundisho yote ya wanadamu. Wote wanaompenda Yesu wanapaswa kumwacha azungumze:

Yesu akajibu, "Iliyo muhimu zaidi": "Ni hii ‘Sikiliza, Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote.’"

Jibu kubwa kwa swali kuu: mkubali Bwana Mungu wetu ni Mmoja, mpende Yeye, na umwabudu kwa uwezo wako wote.

Yesu alikuwa hajamaliza. Alikuwa na zaidi ya kufundisha. Ni wazi kwamba Yesu alikuwa akimfundisha mtu huyo kila kitu alichohitaji ili kuingia katika Ufalme wa Mungu. Yesu aliongeza:

"...Ya pili ndiyo hii, ‘Mpende jirani yako kama nafsi yako.’"

Mwalimu Mkuu alifafanua zaidi:

"Hakuna amri iliyo kuu kuliko hizi."

Mtu aliyemuuliza Yesu alirudia amri ili kuhakikisha kwamba amezipata sawasawa:

Marko 12:32 “Yule mtu akajibu, 'umesema vema'. 'Upo sahihi unaposema kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye…”

Yesu alipomwona mtu huyo amejifunza amri iliyo kuu kwa usahihi alimpa habari njema:

Marko 12:34 "Yesu alipoona ya kuwa amejibu kwa busara, akamwambia, Wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu."

Kuna masomo muhimu katika hadithi hii:

Kwanza, Yesu alimfundisha mtu huyo zaidi ya alivyouliza, lakini hakusema yeye ni mwana wa Mungu, au Mwokozi aliyetumwa kuwakomboa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Hakusema kitu chochote kinachofanana na kile ambacho watu wanaagizwa kurudia ili ‘kuzaliwa mara ya pili’ katika Kristo, “Mnapaswa kunipokea kibinafsi, kunipokea kama Mwana wa Mungu, Bwana na Mwokozi wenu ambaye atakufa msalabani kwa ajili ya Kristo. dhambi zako na atafufuka katika wafu. Roho Mtakatifu akujaze…”

Chukua alichosema Yesu na acha yale ambayo watu wameongeza.

Pili, wokovu unategemea amri hii. Yesu aliweka wazi pale mtu mwingine alipomwendea Yesu ili kujifunza kutoka kwake (Marko 10:17-29). Yule mtu akapiga magoti na kumwambia Yesu:

Marko 10:17-18 "Mwalimu mwema, nifanye nini ili ni urithi uzima wa milele?" Yesu akajibu: "Kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema - isipokuwa Mungu peke yake."

Tatu, Yesu alithibitisha kwamba hakuna amri iliyo kuu kuliko hizi. Iwapo, mtu anaweza kufikiria amri kuu ilibadilika baadaye, Yesu alituambia:

Mathayo 5:17-19 "Kwa maana, amini, nawaambia, Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja mojawapo ya hizi amri, na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa wa mwisho kabisa katika ufalme wa mbinguni; bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni."

Nne, yeyote anayempenda Yesu na anayetaka kuingia katika uzima lazima ashike amri kuu ya Yesu kama alivyosema:

Yohana 14:15 "Mkinipenda, mtazishika amri zangu."

Mathayo 19:17 "Ukitaka kuingia kwenye uzima, zishike amri."

Tano, Mkristo mnyoofu anapaswa kukubali yale ambayo Yesu alisema bila kupotosha maneno yake au kupata maana iliyofichika ndani yake. Yesu alifundisha kile ambacho Musa alifundisha miaka 2,000 hivi kabla yake:

Kumbukumbu ya Torati 6:4-5 "Sikia, Ee Israeli: Bwana, Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote."

Yesu, rehema na baraka za Mungu ziwe juu yake, alifundisha ukweli ule ule wa milele ambao manabii WOTE wa Mungu walifundisha kwa watu wao: Mungu ni Mmoja, mwabuduni Yeye peke yake.

Kumbukumbu ya Torati 6:13 "Mche Bwana, Mungu wako, umtumikie yeye peke yake na kuapa kwa jina lake."

Kumbukumbu ya Torati 5:7 "Usiwe na Mungu mwingine ila Mimi."

Isaya 43:11 "Mimi naam, mimi ni Bwana wako na zaidi yangu mimi, hakuna Mwokozi."

Hosea 13:4 "Mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekutoa Misri. Usimkiri Mungu ila mimi, wala mwokozi yeyote ila mimi."

Zaburi 95:6-7 "Njoni, tusujudu na tupige magoti mbele za Bwana, Muumba wetu. Kwa maana sisi ni watu wa malisho yake, na kondoo wa sauti yake, naye ndiye Mungu wetu."

Yesu alisisitiza mafundisho haya kwa Shetani pia:

Mathayo 4:10 "Ondoka kwangu, Shetani! Kwa maana imeandikwa, Msujudie Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake."

Sita, Quran inathibitisha amri kuu ya Yesu. Quran inatufundisha kwa hakika kwamba Mungu aliwatuma mitume wote wakiwa na fundisho moja: kumwabudu Mungu Mmoja wa kweli peke yake.

"…Na Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, hapana mungu ila Yeye.…" (Kurani 2:163)

"Na Mola wako Mlezi ameamrisha kuwa msimuabudu yeyote ila Yeye tu..." (Kurani 17:23)

"Na hatukumtuma kabla yako Mtume yeyote ila tulimfunulia ya kwamba hapana mungu isipo kuwa Mimi. Basi niabuduni Mimi tu." (Kurani 21:25)

Saba, Siku ya Kiyama, Quran inatuambia kwamba Mungu atamuuliza Yesu:

"Na pale Mwenyezi Mungu atakapo sema: Ewe Isa bin Maryamu! Ati wewe uliwaambia watu: Nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu?...’" (Kurani 5:116)

Yesu atajibu:

"(Na Isa) atasema: Subhanaka, Wewe umetakasika! Hainifalii mimi kusema ambayo si haki yangu. Ikiwa nilisema basi bila ya shaka umekwisha yajua. Wewe unayajua yaliyo ndani ya nafsi yangu, lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako. Hakika Wewe ndiye Mjuzi mkubwa wa yaliyo fichikana. Sikuwaambia lolote ila uliyo niamrisha, nayo ni: Muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu Mlezi na Mola wenu Mlezi. Na mimi nilikuwa shahidi juu yao nilipo kuwa nao. Na ulipo nifisha ukawa Wewe ndiye Muangalizi juu yao. Na Wewe ni shahidi juu ya kila kitu. Ukiwaadhibu basi hao ni waja wako. Na ukiwasamehe basi Wewe ndiye Mwenye nguvu na Mwenye hikima." (Kurani 5:116-118)

Mbaya Nzuri zaidi

Ongeza maoni

 • (Haitaonyeshwa kwa umma)

 • Maoni yako yatakaguliwa na yanapaswa kuchapishwa ndani ya saa 24.

  Sehemu zilizo na alama ya nyota (*) zinahitajika.

Makala Nyingine katika Aina moja

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Orodha Yaliyomo

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.