Nilalaman ayon sa Petsa

Mga resulta: 1 - 20 ng 316
Ipakita
Simula Nauna Pahina: Susunod Dulo

Ang Katarungan ng Paghuhukom

Paglalarawanˇ:

Isang maikling pananaw sa tanong na kung bakit may Araw ng Paghuhukom, at kung ano ang magiging wakas ng mga relihiyon maliban sa Islam.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Laurence B. Brown, MD
 • Nailathala noong 23 Nov 2020
 • Huling binago noong 23 Nov 2020
 • Tumingin: 2,861 (araw-araw na pamantayan: 2)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kamatayan sa Konteksto ng Pananampalataya

Paglalarawanˇ:

Ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat; ito ay isang himpilan lamang ng isang mahabang paglalakbay. Maaari nating tingnan ito nang positibo at maimpluwensyahan ang ating buhay upang makamit ang higit pa sa mundong ito at makatanggap ng isang magandang hantungan sa Kabilang Buhay.

 • Pangunahing Tagapagsalita: islamtoday.net [edited by IslamReligion.com]
 • Nailathala noong 23 Nov 2020
 • Huling binago noong 23 Nov 2020
 • Tumingin: 3,201 (araw-araw na pamantayan: 3)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Maikling Kuwento ni Hesus

Paglalarawanˇ:

Pagbanggit kay Hesus na anak ni Maria mula sa Quran at mga kasabihan ni Propeta Muhammad.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Marwa El-Naggar (Reading Islam)
 • Nailathala noong 23 Nov 2020
 • Huling binago noong 23 Nov 2020
 • Tumingin: 4,791 (araw-araw na pamantayan: 4)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 1 ng 7): Panimula

Paglalarawanˇ:

Isang pagtingin sa kung ano ang sinabi ng ilan sa mga nangungunang Kristyanong Iskolar patungkol sa awtentisidad ng Bibliya.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What did Jesus really Say?)
 • Nailathala noong 16 Nov 2020
 • Huling binago noong 19 Nov 2020
 • Tumingin: 10,039 (araw-araw na pamantayan: 8)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 2 ng 7): Mga Halimbawa ng Pagdaragdag ng Salita

Paglalarawanˇ:

Ang ilang mga halimbawa ng mga pagdaragdag ng salita sa Bibliya, katulad sa binanggit ng mga Kristiyanong iskolar.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 16 Nov 2020
 • Huling binago noong 19 Nov 2020
 • Tumingin: 8,949 (araw-araw na pamantayan: 7)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 3 ng 7): Mga Sinasabing mga May-Akda ng Bagong Tipan

Paglalarawanˇ:

Ang katibayan ng mga pagkakasalungat na natagpuan ng mga Kristyanong Iskolar mula sa mga salaysay ng sinasabing mga may akda ng Bagong Tipan.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 16 Nov 2020
 • Huling binago noong 19 Nov 2020
 • Tumingin: 8,828 (araw-araw na pamantayan: 7)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Pitong Kalupaan

Paglalarawanˇ:

Ang pitong suson ng mundo na kamakailan lamang natuklasan ng mga siyentipiko ay alam na ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) 1400 taon na ang nakalilipas.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 12 Oct 2020
 • Huling binago noong 04 Jul 2022
 • Tumingin: 3,769 (araw-araw na pamantayan: 3)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nasaan ang Diyos?

Paglalarawanˇ:

Ang Pinaka Makapangyarihang Diyos ay nasa itaas ng mga langit at nakahihigit sa Kanyang mga nilikha.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 12 Oct 2020
 • Huling binago noong 07 Aug 2023
 • Tumingin: 3,193 (araw-araw na pamantayan: 2)
 • Marka: 1.8 mula sa 5
 • Nag-marka: 39
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligayahan sa Islam (bahagi 1 ng 3): Mga Konsepto ng Kaligayahan

Paglalarawanˇ:

Ang ebolusyon ng pag-iisip ng tao hinggil sa mga paraan kung saan maaaring matamo ang kaligayahan.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 12 Oct 2020
 • Huling binago noong 08 May 2022
 • Tumingin: 5,023 (araw-araw na pamantayan: 4)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Kumilos Kapag Dinatnan ng Sakit (bahagi 2 ng 2): Walang Hanggan ang Awa ng Diyos

Paglalarawanˇ:

Ang mga mapapakinabangang mga hakbang na dapat gawin kapag dinapuan ng sakit o kapinsalaan.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 04 Oct 2009
 • Tumingin: 3,861 (araw-araw na pamantayan: 3)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Eric Schrody, Dating Katoliko, USA (bahagi 1 ng 2)

Paglalarawanˇ:

Isang panayam sa dating tanyag na rapper na si EverLast at ang kanyang paglalakbay sa Islam. Bahagi 1.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Adisa Banjoko (interviewer)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 31 Jul 2006
 • Tumingin: 3,619 (araw-araw na pamantayan: 3)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 4 ng 4): Tiwala

Paglalarawanˇ:

At sa Diyos lamang dapat ilagay ng mga mananampalataya ang kanilang tiwala

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 10 Nov 2013
 • Tumingin: 5,307 (araw-araw na pamantayan: 4)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 2 ng 5): Ang Paglikha kay Eba at ang Papel ni Satanas

Paglalarawanˇ:

Ang paglikha ng unang babae, ang payapa na paninirahan sa Paraiso at ang simula ng pagkapoot sa pagitan ni Satanas at ng sangkatauhan.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 19 Apr 2008
 • Tumingin: 10,091 (araw-araw na pamantayan: 7)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Mga Palatandaan ng Diyos (bahagi 1 ng 2)

Paglalarawanˇ:

Ang Quran ay ang pinakadakilang himala ng Diyos at ipinadala kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) na siyang huling Propeta para sa lahat ng sangkatauhan. Bahagi 1: Ang ilan sa mga uri ng mga palatandaan ng Diyos sa Quran.

 • Pangunahing Tagapagsalita: IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 14 Jul 2019
 • Tumingin: 3,810 (araw-araw na pamantayan: 3)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 4 ng 5): Buhay sa Lupa

Paglalarawanˇ:

Si Adan, ang kanyang mga anak, ang unang pagpatay at ang kanyang kamatayan.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 13 Mar 2013
 • Tumingin: 8,433 (araw-araw na pamantayan: 6)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 2 ng 4): Pagtitiis

Paglalarawanˇ:

Ang kaligayahan sa buhay na ito at ang ating kaligtasan sa kabilang buhay ay nakasalalay sa pagtitiis o pagpapasensya.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 10 Nov 2013
 • Tumingin: 5,375 (araw-araw na pamantayan: 4)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 3 ng 5): Ang Pagbaba

Paglalarawanˇ:

Ang panlilinlang ni Satanas kina Adan at Eba sa Langit at ilang mga aral na matututunan natin mula dito.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 04 Oct 2009
 • Tumingin: 7,851 (araw-araw na pamantayan: 6)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 3 ng 4): Pasasalamat

Paglalarawanˇ:

Magpasalamat bawat araw para sa Kanyang mga pagpapala sa iyo.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 10 Nov 2013
 • Tumingin: 5,715 (araw-araw na pamantayan: 4)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 5 ng 5): Ang Unang Tao at Modernong Agham

Paglalarawanˇ:

Ang ilang mga modernong natuklasan tungkol sa pagkakapareho ng mga tao sa paghahambing sa ilang mga katotohanan sa Quran.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 20 Apr 2008
 • Tumingin: 7,831 (araw-araw na pamantayan: 6)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 7 ng 7): Ang Pagtatayo ng isang Santuwaryo

Paglalarawanˇ:

Muling binisita ni Abraham ang kanyang anak na si Ismael, ngunit sa oras na ito upang maisakatuparan ang isang napakahalagang gawain, ang pagtatayo ng isang Bahay ng Pagsamba, isang santuwaryo para sa lahat ng sangkatauhan.

 • Pangunahing Tagapagsalita: IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 04 Jan 2015
 • Tumingin: 11,033 (araw-araw na pamantayan: 8)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 1 - 20 ng 316
Ipakita
Simula Nauna Pahina: Susunod Dulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.