Pinakamaraming Tumingin (kabuuan)

Mga resulta: 1 - 20 ng 316
Ipakita
Simula Nauna Pahina: Susunod Dulo

Ang mga Pagkakatulad at Pagkakaiba sa pagitan ng Islam at Kristiyanismo (bahagi 1 ng 2): Magkatulad ngunit Magkaiba.

Paglalarawanˇ:

Ang Islam at Kristiyanidad ay ipinalagay bilang dalawang monolitikong mga relihiyon. Ito ay isang pagpapaliwanag kung ano ang pinaniniwalaan ng Islam at Kristiyanismo tungkol sa mga Kapahayagan, mga Propeta at ng Trinidad.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 20 Jan 2020
 • Tumingin: 66,825 (araw-araw na pamantayan: 49)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa Diyos (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawanˇ:

Ang pinaka sentro ng Pananampalatayang Islam: ang paniniwala sa Diyos at ang pagsamba sa Kanya, at mga paraan para mahanap ng isang tao ang Diyos.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Apr 2020
 • Tumingin: 21,825 (araw-araw na pamantayan: 16)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa Diyos (bahagi 3 ng 3)

Paglalarawanˇ:

Ang ikatlo at ikaapat na aspeto tungkol sa kung ano ang kahulugan ng paniniwala sa Diyos, partikular, ang paniniwala na ang nag-iisang Diyos ang may karapatan lamang pag-alayan ng Pagsamba at makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga pangalan at katangian.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Tumingin: 18,024 (araw-araw na pamantayan: 13)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Islam? (bahagi 2 ng 4): Ang mga Pinagmulan ng Islam.

Paglalarawanˇ:

Ang papel ng Islam mula sa iba pang mga relihiyon sa mundo, partikular na kaugnay sa tradisyon ng Hudeo-Kristiyano.

 • Pangunahing Tagapagsalita: M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 04 Oct 2009
 • Tumingin: 16,928 (araw-araw na pamantayan: 12)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Islam? (bahagi 4 ng 4): Islamikong Pagsamba

Paglalarawanˇ:

Isang pagtanaw sa ilan sa mga mahahalagang kasanayan sa Islam, kabilang ang maikling pagpapaliwanag kung sino ang mga Muslim.

 • Pangunahing Tagapagsalita: IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 18 Mar 2014
 • Tumingin: 16,297 (araw-araw na pamantayan: 12)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 2

Paniniwala sa Diyos (bahagi 2ng 3)

Paglalarawanˇ:

Ang unang dalawang aspeto patungkol sa paniniwala sa Diyos, paniniwala sa Kanyang pag-iral at paniniwala sa Kanyang kataas-taasang Pagka Panginoon.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Tumingin: 16,287 (araw-araw na pamantayan: 12)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Pangunahing Kahalagahan ng Islam

Paglalarawanˇ:

Ang artikulo na eto ay ipapakita ang pinakamahalagang mga aspeto ng Islam: mga pangunahing paniniwala, relihiyosong mga kasanayan, Quran, mga turo ng Propeta Muhammad (pbuh), at ang Shariah. Isang simpleng artikulo na pinagsasama ang Islam sa isang maikling salita.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti (© 2013 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 20 Aug 2023
 • Tumingin: 16,081 (araw-araw na pamantayan: 12)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Pagkakatulad at Pagkakaiba sa pagitan ng Islam at Kristiyanismo (bahagi 2 ng 2): Magkatulad ngunit Magkaibang-magkaiba.

Paglalarawanˇ:

Ang Islam at Kristiyanismo ay may labis na magka-ibang mga bagay na sinasabi tungkol sa orihinal na kasalanan, kaligtasan at mga huling araw ni Hesus.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 22 May 2017
 • Tumingin: 15,961 (araw-araw na pamantayan: 12)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Islam? (bahagi 1 ng 4): Ang Diwa ng Islam

Paglalarawanˇ:

Ang pangunahing mensahe ng Islam ay ang parehong pangunahing mensahe sa lahat ng ipinahayag na mga relihiyon, dahil lahat ng mga ito ay nagmula sa iisang pinagmulan, at ang mga kadahilanan ng pagkakaiba-iba na matatagpuan sa pagitan ng mga relihiyon.

 • Pangunahing Tagapagsalita: M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 23 Oct 2023
 • Tumingin: 15,940 (araw-araw na pamantayan: 12)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Islam? (bahagi 3 ng 4): Ang Mahahalagang mga Paniniwala sa Islam.

Paglalarawanˇ:

Isang pagtanaw sa ilang mga paniniwala sa Islam.

 • Pangunahing Tagapagsalita: IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 18 Mar 2014
 • Tumingin: 14,605 (araw-araw na pamantayan: 11)
 • Marka: 2.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 66
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 1 ng 7): Panimula

Paglalarawanˇ:

Isang pagpapakilala sa pagkatao ni Abraham at ang mataas na posisyon na hawak niya sa Hudaismo, Kristiyanismo, at Islam na magkakatulad.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 30 Jul 2023
 • Tumingin: 14,598 (araw-araw na pamantayan: 11)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Sino ang Allah?

Paglalarawanˇ:

Sinasamba ba ng mga Muslim ang iisang Diyos tulad ng mga Hudyo at Kristiyano? Ano ang ibig sabihin ng salitang Allah? Si Allah ba ang Buwan na diyos?

 • Pangunahing Tagapagsalita: Abdurrahman Robert Squires (edited by IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 12 Nov 2017
 • Tumingin: 13,798 (araw-araw na pamantayan: 10)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa mga Banal na Kasulatan

Paglalarawanˇ:

Kung bakit inihayag ng Diyos ang Kanyang mensahe sa anyo ng mga banal na kasulatan, at maikling paglalarawan sa dalawang Banal na Kasulatan ng Diyos: ang Quran, at ang Bibliya.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Tumingin: 13,097 (araw-araw na pamantayan: 10)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Pumasok sa Islam at Maging Muslim?

Paglalarawanˇ:

Ang pagpasok sa Islam ay madali. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano pumasok sa Islam at maging isang Muslim sa isang simpleng paraan. Bilang karagdagan, nagbibigay ito ng isang maikling pangkalahatang ideya ng Islam, ang pananampalataya ng 1.7 bilyong mga tao, at nagbibigay linaw sa mga benepisyo ng pagpasok (pagpasok sa Islam).

 • Pangunahing Tagapagsalita: IslamReligion.com Team
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 17 Dec 2018
 • Tumingin: 12,440 (araw-araw na pamantayan: 9)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 4

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 6 ng 7): Ang Pinakadakilang Pag-alay

Paglalarawanˇ:

Ang pagsubok sa kanyang buhay, nakita ni Abraham sa isang panaginip na dapat niyang ialay ang kanyang "nag-iisang anak", ngunit ito ba si Isaac o si Ismael?

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Tumingin: 12,352 (araw-araw na pamantayan: 9)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 5 ng 7): Ang Paghandog kay Hagar at ang Kanyang Suliranin

Paglalarawanˇ:

Ang ilang mga ulat tungkol sa paglalakbay ni Abraham patungong Ehipto, ang kapanganakan ni Ismael, at pakikipagsapalaran ni Hagar sa Paran.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Tumingin: 11,382 (araw-araw na pamantayan: 8)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 1 ng 5): Ang Unang Tao

Paglalarawanˇ:

Inilarawan ang kamangha-manghang kwento ni Adan na may mga sanggunian mula sa mga Banal na Aklat.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 01 Jan 2020
 • Tumingin: 11,335 (araw-araw na pamantayan: 8)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawanˇ:

Ang lahat ng iyong katanungan ay nasagot na.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 17 Dec 2015
 • Tumingin: 11,316 (araw-araw na pamantayan: 8)
 • Marka: 1.6 mula sa 5
 • Nag-marka: 52
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 7 ng 7): Ang Pagtatayo ng isang Santuwaryo

Paglalarawanˇ:

Muling binisita ni Abraham ang kanyang anak na si Ismael, ngunit sa oras na ito upang maisakatuparan ang isang napakahalagang gawain, ang pagtatayo ng isang Bahay ng Pagsamba, isang santuwaryo para sa lahat ng sangkatauhan.

 • Pangunahing Tagapagsalita: IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 04 Jan 2015
 • Tumingin: 11,033 (araw-araw na pamantayan: 8)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 1 ng 5): Panimula

Paglalarawanˇ:

Ang mga pangalan ng Impiyerno, ang pag-iral nito at pagkawalang hanggan, at mga tagabantay nito.

 • Pangunahing Tagapagsalita: Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Tumingin: 10,891 (araw-araw na pamantayan: 8)
 • Marka: 0.0 mula sa 5
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 1 - 20 ng 316
Ipakita
Simula Nauna Pahina: Susunod Dulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.