Abdullah ibn Salam, Rabi wa Kiyahudi, Madina

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Jinsi Rabi wa kwanza wa Kiyahudi alivyosilimu.

 • Na Abdullah ibn Salam
 • Iliyochapishwa mnamo 17 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1,361 (wastani wa kila siku: 1)
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Al-Husayn ibn Salam alikuwa rabi wa Kiyahudi huko Yathrib [Madina] ambaye aliheshimiwa sana na kuheshimiwa na watu wa mji huo, hata na wale ambao hawakuwa Mayahudi. Alijulikana kwa uchamungu na wema wake, mwenendo wake mnyoofu, na ukweli wake.

Al-Husayn aliishi maisha ya amani na upole lakini alikuwa makini, mwenye malengo, na mwenye mpangilio katika njia aliyotumia muda wake. Kwa muda uliowekwa kila siku, angeabudu, kufundisha na kuhubiri hekaluni.

Kisha angetumia muda katika shamba lake, akiangalia mitende, kupogoa na kuchavusha. Baada ya hapo, ili kuongeza ufahamu wake na elimu ya dini yake, angejishughulisha na masomo ya Taurati.

Katika somo hili, inasemekana aliguswa hasa na baadhi ya aya za Taurati zilizohusu kuja kwa Mtume ambaye angekamilisha ujumbe wa Mitume waliotangulia. Al-Husayn, kwa hiyo, alipendezwa na mara moja na shauku kubwa aliposikia taarifa za kutokea kwa Mtume huko Makka.

Ifuatayo ni hadithi yake, kwa maneno yake mwenyewe:

Niliposikia kudhihiri kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (amani iwe juu yake) nilianza kuulizia jina lake, nasaba yake, sifa zake, wakati wake na mahali pake na nikaanza kulinganisha habari hii na yale yaliyomo ndani ya vitabu vyetu.

Kutokana na maswali haya, nilishawishika kuhusu usahihi wa utume wake na nikathibitisha ukweli wa ujumbe wake. Hata hivyo, nilificha mahitimisho yangu kutoka kwa Wayahudi. Nilinyamaza.

Kisha ikafika siku ambayo Mtume,amani iwe juu yake alitoka Makka na kuelekea Yathrib. Alipofika Yathrib na kusimama Quba, mtu mmoja alikuja akikimbilia mjini, akiwaita watu na kutangaza kuwasili kwa Mtume.

Wakati huo, nilikuwa juu ya mtende nikifanya kazi fulani. Shangazi yangu, Khalidah binti Al-Harith, alikuwa ameketi chini ya mti. Niliposikia habari hizo, nilipiga kelele: “Allahu Akbar! Mungu mkubwa!" (Mungu ni Mkuu! Mungu ni Mkuu!)

Shangazi yangu aliponisikia, alinilaumu: “Mungu akukatishe tamaa... Hakika, kama ungesikia kwamba Musa anakuja, usingekuwa na shauku zaidi.”

“Shangazi, kwa hakika, anatoka kwa Mungu,ni ‘ndugu’ wa Musa na anafuata dini yake. Alitumwa katika kazi sawa na Musa.” Alinyamaza kwa muda kisha akasema: “Je, ni Mtume ambaye mlituambia kuhusu yeye ambaye atatumwa kuthibitisha haki iliyohubiriwa na (Mitume) waliotangulia na kukamilisha ujumbe wa Mola wake Mlezi?”

“Ndiyo,” Nikajibu.

Bila kuchelewa wala kusitasita, nilitoka kwenda kukutana na Mtume. Niliona umati wa watu kwenye mlango wake. Nilisogea huku na huko kwenye umati wa watu hadi nilipofika karibu yake.

Maneno ya kwanza niliyomsikia akisema yalikuwa: “Enyi watu! Sambazeni amani... gawaneni chakula... Salini wakati wa usiku watu (kwa kawaida) wakiwa wamelala... na mtaingia peponi kwa amani.”

Nilimtazama kwa karibu. Nilimchunguza na kusadiki kwamba uso wake haukuwa wa mlaghai. Nikamsogelea na nikatoa tamko la imani kwamba hakuna mungu ila Mungu na kwamba Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu.

Mtume akanigeukia na kuniuliza: “Jina lako ni nani?” “Al-Husayn ibn Salam,” nilijibu. "Badala yake, sasa ni Abdullah ibn Sallam," alisema (akinipa jina jipya). “Ndiyo,” nilikubali. “Itakuwa ni Abdullah ibn Salam. Naapa kwa yule aliyekutuma kwa Haki, sitaki kuwa na jina lingine baada ya siku hii."

Nilirudi nyumbani na kuutambulisha Uislamu kwa mke wangu, watoto wangu, na watu wengine wa nyumbani kwangu. Wote waliukubali Uislamu akiwemo shangazi yangu Khalidah ambaye wakati huo alikuwa ajuza. Hata hivyo, niliwausia kuficha kukubali kwetu Uislamu kwa Mayahudi mpaka niwape ruhusa. Walikubali.

Kisha nikarudi kwa Mtume (amani iwe juu yake), nikasema: “Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Mayahudi ni watu (walioelekea) kusengenya na uwongo. Nataka uwaalike watu wao mashuhuri wakutane nawe. (Wakati wa mkutano, hata hivyo), mnapaswa kunificha katika mojawapo ya vyumba vyenu. Basi waulize juu ya hadhi yangu miongoni mwao kabla hawajajua kuhusu kusilimu kwangu. Kisha waite kwenye Uislamu. Lau wangejua kwamba mimi ni Muislamu, wangenishutumu na kunituhumu kwa kila jambo lisilofaa na kunitukana.”

Mtume aliniweka kwenye moja ya vyumba vyake na akawaalika watu mashuhuri wa Kiyahudi kumtembelea. Aliutambulisha Uislamu kwao na akawahimiza kuwa na imani kwa Mungu.

Wakaanza kubisha na kubishana naye juu ya Haki. Alipotambua kwamba hawakuwa na mwelekeo wa kuukubali Uislamu, aliwauliza swali:

“Ipi hadhi ya Al-Husayn ibn Salam kwenu?”

“Yeye ni sayyid (kiongozi) wetu na mtoto wa sayyid wetu. Yeye ni Rabi wetu na alim wetu (mwanachuoni), mwana wa Rabi wetu na alim.

“Kama mtajua kwamba amesilimu, je, wewe pia utaukubali Uislamu?” aliuliza Mtume.

“Mungu aepushe mbali! Hawezi kuukubali Uislamu. Mungu amlinde asiukubali Uislamu,” walisema kwa hofu kubwa.

Wakati huu, nilijitokeza mbele yao na kutangaza: “Enyi mkusanyiko wa Wayahudi! Kuwaweni na ufahamu wa Mungu na mkubali yale ambayo Muhammad ameleta. Hakika bila shaka nyinyi mnajua kwamba yeye ni Mtume wa Mwenyezi Mungu na mnaweza kupata bishara juu yake na kutajwa jina lake na sifa zake katika Taurati yenu. Mimi kwa upande wangu natangaza kuwa yeye ni Mtume wa Mwenyezi Mungu. Nina imani naye na ninaamini kwamba yeye ni mkweli. Ninamfahamu.”

“Wewe ni mwongo,” wakapaza sauti. "Hakika wewe ni muovu na mjinga, mwana wa mtu mwovu na mjinga." Na waliendelea kunirundikia kila unyanyasaji unaowezekana juu yangu.

Hapa anamalizia simulizi yake .

Abdullah ibn Salam aliuendea Uislamu na nafsi yenye kiu ya elimu. Alijitolea sana kwa Quran na alitumia muda mwingi kukariri na kusoma aya zake nzuri na tukufu. Alikuwa ameshikamana sana na Mtume Mtukufu na mara kwa mara alikuwa pamoja naye.

Alitumia muda wake mwingi msikitini, akijishughulisha na ibada, kujifunza, na kufundisha. Alijulikana kwa njia yake tamu, ya kusisimua, na ifaayo ya kufundisha masomo ya Sahabah ambao walikusanyika mara kwa mara katika msikiti wa Mtume.

Abdullah ibn Salam alijulikana miongoni mwa Maswahaba kama mtu kutoka kwa watu wa Peponi. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya azma yake juu ya ushauri wa Mtume wa kushikilia kwa uthabiti ‘mshiko unaoaminika zaidi’ ambao ni kuamini na kujisalimisha kikamilifu kwa Mungu.

Mbaya Nzuri zaidi

Ongeza maoni

 • (Haitaonyeshwa kwa umma)

 • Maoni yako yatakaguliwa na yanapaswa kuchapishwa ndani ya saa 24.

  Sehemu zilizo na alama ya nyota (*) zinahitajika.

Makala Nyingine katika Aina moja

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Orodha Yaliyomo

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

(Soma zaidi...) Ondoa